Το κόστος διατροφής ενός παιδιού είναι 20 ευρώ ή δολάρια μηνιαίως. Αν θέλετε να χρηματοδοτήσετε 5,10,20,40 παιδιά με 100, 200, 400, 800 ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ μηνιαίως, μπορείτε να καταθέσετε στο λογαριασμό της ιεραποστολής που θέλετε

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

 • CENTRAL TANZANIA
  GR2170 1000 0000 0087 9195457898
 • MISSION CAMEROON
  Euros GR 220110410000041162134724 NATIONAL BANK OF GREECE GR 7701104112000041149480091 USA Dollars
 • MISSION OF KENYA
  Εuros GR 1401101040000010429627218 NATIONAL BANK OF GREECE 02277050969 USA Dollars – Barclay Bank
 • MISSION OF EAST UGANTA
  GR 7301402980298002101082979 Alpha Bank EURO 8702 8863 26200 USA DOLLARS STANDARD CHARTERED BANK 9302 8863 26200 EURO
 • Holy Diocese of Toliara and Southern Madagascar
  NATIONAL BANK OF GREECE GR3901104680000046800782982 Euros